blogartikel 09/05/2023

Asbest in mijn woning – Immo News

De eerste vraag die u zich kan stellen om te weten of uw woning asbest bevat is het nagaan van het bouwjaar. Werd de woning na 2001 opgetrokken dan kan u zich gelukkig achten want asbest werd sindsdien in nieuwe woningen verboden. 

De kans is wel reëel dat asbest getroffen wordt in woningen ouder dan 2001.

Bij een verkoop of schenking moeten panden die in Vlaanderen vóór 2001 gebouwd werden, verplicht door een erkende asbestdeskundige geïnspecteerd worden.

Op basis van zijn inspectie zal de asbestdeskundige nagaan of bepaalde materialen zoals golfplaten, kunstleiendaken of gevelplaten asbest bevatten. Het verslag zal voor elk geval
melding maken of al dan niet aanbevolen wordt het asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. In bepaalde gevallen kan het asbest zelf via eenvoudige handelingen en veiligheidsvoorschriften verwijderd worden. Soms is het voldoende de situatie zorgvuldig te beheren en op te volgen.

Asbest dak

De asbestdeskundige zal stalen nemen van pleisterwerk, verf, mastiek, platen die zich in het onderdak bevinden, enz.
Deze zullen voor analyse naar een labo opgestuurd worden. Op basis van de resultaten zal een asbestinventaris opgesteld worden.

Bij een verkoop of schenking is een asbestinventaris louter informatief. Niets verplicht de verkoper noch de koper of de schenker noch de begiftigde om het asbest te verwijderen na de verkoop of schenking. De Vlaamse Regering wil de burgers sensibiliseren betreffende de risico’s van asbest voor de gezondheid. De bedoeling is dat alle woningen in Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig worden.

Dergelijk uitgebreid rapport is niet verplicht bij een verhuur tenzij reeds één opgesteld werd in het kader van een verkoop.

Een asbestinventaris bevat een veertigtal pagina’s en kost ongeveer 500€.

Voor verdere informatie kan u steeds bij ons terecht…

Bekijk meer artikels van Scotty’s Alle artikels